နဖူးစည်းပုံ_အညွှန်း

ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများ

ဤဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးမပြုမီ ဂရုတစိုက်အသုံးပြုရန် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်မှကြိုဆိုပါသည်။အကယ်၍ သင်သည် ဤဝဘ်ဆိုက်ကို ဆက်လက်ရှာဖွေပြီး အသုံးပြုပါက သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒနှင့် ဝဘ်ဆိုက်ကို ငြင်းဆိုချက်နှင့်အတူ Youha.com ၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာရန် သဘောတူပြီး အောက်ပါအသုံးပြုမှုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ချည်နှောင်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ဒီ website

ဤဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် ဤအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လက်ခံကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဆောင်ပါသည်။ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် "ကျွန်ုပ်တို့"၊ "ကျွန်ုပ်တို့၏" နှင့် "ကျွန်ုပ်တို့" သည် Youha.com ကိုရည်ညွှန်းပြီး "You" နှင့် "Your" သည် သင့်၊ ဖောက်သည်၊ လာရောက်လည်ပတ်သူ၊ ဝဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုနေသူကို ရည်ညွှန်းပါသည်။

စည်းကမ်းချက်များ ပြင်ဆင်ခြင်း။
ဤစည်းမျဥ်းများ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ဝယ်ရှိပါသည်။ပြောင်းလဲမှုများကို သင်သတိပြုမိကြောင်း သေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးမပြုမီ ဤစည်းကမ်းချက်များကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် သိသာထင်ရှားသော သို့မဟုတ် သိသာထင်ရှားသော အပြောင်းအလဲများကို ဖြစ်နိုင်ပါက မီးမောင်းထိုးပြရန် ကြိုးစားပါမည်။အကယ်၍ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်ပါက ယင်းအသုံးပြုမှုကို သင့်သဘောတူညီချက်၏ ခိုင်လုံသောအထောက်အထားအဖြစ် သင်နှင့် Youha.com ၏ ရပိုင်ခွင့်များနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို လွှမ်းမိုးထားကြောင်း ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများက လက်ခံကြောင်း မှတ်ယူပါမည်။

တာဝန်ယူမှုကန့်သတ်ချက်
Youha.com သည် အမှားအယွင်းများ ကြောင့်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရွက်စာတမ်းများတွင် ပျက်ကွက်မှုများကြောင့်ဖြစ်စေ ဝဘ်ဆိုက်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တရားဝင်တာဝန်မယူကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် အချက်အလက်၊ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆောင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်၏ အခြားအသုံးပြုမှုတစ်ခုခုမှ ပေးဆောင်နိုင်သည်။၎င်းတွင် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အကြောင်းအရာ၊ လင့်ခ်များ၊ မှတ်ချက်များ သို့မဟုတ် ကြော်ငြာများပေါ်တွင် သင့်အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် မှီခိုမှုတို့ ပါဝင်သည်။ဤဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ မည်သည့်အချက်အလက် သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများကိုမဆို သင်၏အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် မှီခိုအားထားမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်မကင်းသည့်အတွက် သင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာ လုံးဝရှိပါသည်။

ဤဝဘ်ဆိုက်မှတဆင့် ရရှိနိုင်သော မည်သည့်ထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အချက်အလက်များသည် သင်၏ သီးခြား၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် သင့်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ထိုကဲ့သို့သော အချက်အလက်နှင့် ပစ္စည်းများသည် မှားယွင်းမှု သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းများ ပါဝင်နေနိုင်သည်ကို သင်အသိအမှတ်ပြုပြီး ထိုကဲ့သို့သော မှားယွင်းမှု သို့မဟုတ် အမှားများအတွက် ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့် အတိုင်းအတာအထိ အပြည့်အဝ တာဝန်ယူမှုကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ဖယ်ထုတ်ထားသည်။

အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များသို့ လင့်ခ်များ
Youha.com သည် သင့်အတွက် အဆင်ပြေစေရန် ၎င်း၏ ဝဘ်ဆိုဒ်၊ အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များသို့ လင့်ခ်များ၊ ကြော်ငြာများနှင့် ထိုဝဘ်ဆိုဒ်များတွင် သတင်းအချက်အလက်များကို အခါအားလျော်စွာ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။၎င်းသည် Youha.com နှင့် ထိုဝဘ်ဆိုက်များ၏ ပိုင်ရှင်များကြားတွင် ပံ့ပိုးကူညီမှု၊ ထောက်ခံမှု သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် အစီအစဉ်များကို မဆိုလိုပါ။Youha.com သည် လင့်ခ်ချိတ်ထားသော ဝဘ်ဆိုက်များပေါ်ရှိ မည်သည့်အကြောင်းအရာအတွက်မဆို တာဝန်မယူပါ။

Youha.com ၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ သင့်အားတိုက်ရိုက်ပေးဆောင်သော အချက်အလက် သို့မဟုတ် အကြံဉာဏ်များအတွက် Youha.com မှ မည်သည့်တာဝန်ယူမှုမျှ လက်မခံသည့် တတိယအဖွဲ့အစည်းများမှ ပံ့ပိုးပေးသော သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ် ကြော်ငြာများပါရှိပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် 'အကြံပြုချက်' ကိုသာ ပြုလုပ်နေပြီး မည်သည့်အကြံဉာဏ်ကိုမျှ မပေးသည့်အပြင် ဤကိစ္စရပ်တွင် ရရှိထားသော မည်သည့်အကြံဉာဏ်အတွက်မဆို တာဝန်မယူပါ။

ရှင်းလင်းချက်
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် အတိကျဆုံး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များရရှိရန် အချိန်တိုင်းကြိုးစားနေသော်လည်း၊ အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်း၊ ထုတ်ကုန်၊ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခု၏အသုံးပြုမှုရလဒ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မည်သည့်ကိုယ်စားပြုမှုကိုမျှ အာမခံခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်စားမပြုပါ။ ၎င်း၏ ဝဘ်ဆိုက်ရှိ လင့်ခ် သို့မဟုတ် အချက်အလက် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ မှန်ကန်မှု၊ သင့်လျော်မှု၊ တိကျမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု သို့မဟုတ် အခြားနည်းနှင့် ပတ်သက်သည့် လင့်ခ် သို့မဟုတ် အချက်အလက်များ။
ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို ထမ်းဆောင်ရန် Youha.com ၏ တာဝန်မဟုတ်ဘဲ သင်၏တစ်ဦးတည်းတာဝန်ဖြစ်သည်။သင့်ပြည်နယ် သို့မဟုတ် နယ်မြေအတွင်း တည်ဆဲဥပဒေသည် အဆိုပါ ချန်လှပ်မှုများ၊ အထူးသဖြင့် အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သော အာမခံချက်အချို့ကို ချန်လှပ်ထားခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။အထက်ဖော်ပြပါအချို့သည် သင့်အတွက် သက်ဆိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း ဤဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် ၎င်းမှတစ်ဆင့် ပေးဆောင်နိုင်သည့် ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်ကြုံတွေ့နိုင်သည့်အန္တရာယ်ကို သင်သတိပြုမိကြောင်း သေချာစေရပါမည်။ဒီလိုလုပ်ဖို့က မင်းတာဝန်ပဲ။

မင်းရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ
Youha.com တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ privacy ကိုကာကွယ်ရန် ကတိပြုပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆောင်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် သင့်အကြောင်းစုဆောင်းထားသော အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်ပေးသော အချက်အလက်များ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် လျှို့ဝှက်မှုကို လေးစားပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ သီးခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို သေချာဖတ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့အား အီးမေးလ်ဖြင့် စာဖြင့် အကြံပေးခြင်းဖြင့် သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသော အချက်အလက်အားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့၏ လုံခြုံသော ဆာဗာများက ကာကွယ်ထားသည်။ထို့အပြင်၊ စုဆောင်းရရှိထားသော သုံးစွဲသူဒေတာအားလုံးကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ခြင်းမှ လုံခြုံစေပါသည်။

တတိယပါတီများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သို့မဟုတ် ဖောက်သည်အချက်အလက်ကို ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ကိုင်တွယ်ခြင်းမပြုပါ။မည်သို့ပင်ဆိုစေ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အမည်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းမရှိဘဲ၊ သင့်အချက်အလက်များကို စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရင်းအင်းများဖန်တီးရန်၊ သုံးစွဲသူများ၏ တောင်းဆိုချက်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့် ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကို ယေဘုယျအားဖြင့် ဖြည့်ဆည်းရာတွင် ကူညီပေးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေဘုယျသဘောဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် သင်ပေးဆောင်ထားသည့် အချက်အလက်ကို အသုံးပြုသော်လည်း အခြားအသုံးပြုမှုအတွက် မဟုတ်ပါ။

သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်
Youha.com သည် အချို့သောအခြေအနေများတွင် အချက်အလက်များကို သစ္စာရှိရှိ ထုတ်ဖော်ရန်နှင့် အောက်ပါအခြေအနေများတွင် Youha.com မှ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်- ဥပဒေအရ သို့မဟုတ် မည်သည့်တရားရုံးကမဆို၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်သဘောတူညီချက်များထဲမှ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန်၊သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခွင့်အရေးများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ရန်။

ပြိုင်ဘက်များကို ချန်လှပ်ထားသည်။
အကယ်၍ သင်သည် သုံးစွဲသူများအတွက် အခကြေးငွေပေးဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အလားတူစာရွက်စာတမ်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖန်တီးခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နေပါက၊ ၎င်းတို့သည် လုပ်ငန်းအသုံးပြုသူများ သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းအသုံးပြုသူများဖြစ်ပါစေ၊ သင်သည် Youha.com ၏ ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးဖြစ်သည်။Youha.com သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်၊ ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုက်မှ မည်သည့်စာရွက်စာတမ်း သို့မဟုတ် အချက်အလက်ကိုမဆို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် ထိုစာရွက်စာတမ်းများ သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ရယူရန် သင့်အား ခွင့်မပြုထားကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖယ်ထားသည်။အကယ်၍ သင်သည် ဤအသုံးအနှုန်းကို ချိုးဖောက်ပါက Youha.com သည် ခွင့်မပြုဘဲနှင့် မလျော်ကန်သောအသုံးပြုမှုမှ သင်ရရှိနိုင်သော အမြတ်အစွန်းအားလုံးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် သင့်အား အပြည့်အဝ တာဝန်ရှိပါသည်။Youha.com သည် ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်၊ ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကို မည်သူမဆို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်အား ဖယ်ထုတ်ရန်နှင့် ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ကို လက်ဝယ်ရှိပါသည်။

မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ချက်များ
ဤဝဘ်ဆိုက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် လိုင်စင်ရထားသည့် အရာများပါရှိသည်။ဤပစ္စည်းတွင် ဒီဇိုင်း၊ အပြင်အဆင်၊ အသွင်အပြင်၊ အသွင်အပြင်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ဂရပ်ဖစ်တို့ ပါဝင်သော်လည်း အကန့်အသတ်မရှိပါ။ရောင်းချရန် သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဝဘ်ဆိုက်ရှိ စာရွက်စာတမ်းများ၊ အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများ ပြန်လည်ထုတ်ဝေရန် သင့်အား ခွင့်မပြုပါ။အထူးသဖြင့် သင်သည် ဤဝဘ်ဆိုက်တွင် အခါအားလျော်စွာ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သော ပစ္စည်း၊ စာရွက်စာတမ်း သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုကို ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း၊ အပ်လုဒ်လုပ်ခြင်း၊ အီလက်ထရွန်နစ်ဖြင့် ထုတ်လွှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ဖြန့်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေရန် ခွင့်မပြုပါ။

Youha.com သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်ရှိ စာရွက်စာတမ်းများ၊ အချက်အလက်များနှင့် ပစ္စည်းများအားလုံးတွင် မူပိုင်ခွင့်နှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးကို အတိအလင်း သိမ်းဆည်းထားပြီး ဤစည်းမျဥ်းများထဲမှ တစ်ခုခုကို ချိုးဖောက်ပါက သင့်အား အရေးယူပိုင်ခွင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အာမခံပါသည်။

အောက်ပါပုံစံများမှလွဲ၍ အခြားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာအားလုံးကို ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းအား တားမြစ်ထားသည်- သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောအသုံးပြုမှုအတွက်သာ ဒေသန္တရ hard disk ထုတ်ယူမှုများသို့ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည်။နှင့် သင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးပြုမှုအတွက် အကြောင်းအရာကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံ ကူးယူနိုင်သည်၊ သို့သော် ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ပစ္စည်း၏အရင်းအမြစ်အဖြစ် သင်အသိအမှတ်ပြုမှသာ ကူးယူနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ရေးသားခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အကြောင်းအရာကို ဖြန့်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအရ အသုံးချခြင်းမှလွဲ၍ သင်သည် မရနိုင်ပါ။၎င်းကို ထုတ်လွှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားဝဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်နစ်ပြန်လည်ထုတ်ယူသည့်စနစ်၏ အခြားပုံစံတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုရ။

သဘောတူညီချက်တစ်ခုလုံး
ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် Youha.com ၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ သင်အသုံးပြုမှုနှင့် ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင်နှင့် Youha.com အကြား သဘောတူညီချက်တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။တရုတ်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် နယ်မြေတစ်ခုခု၏ ဥပဒေပြုမှုတွင် ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သည်မှတပါး အခြားသော ဝေါဟာရကို ဤသဘောတူညီချက်တွင် ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ဥပဒေအရ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှလွဲ၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အားလုံးကို ဤနေရာ၌ အတိအလင်း ဖယ်ထုတ်ထားသည်။

အသုံးမပြုနိုင်သော အသုံးအနှုန်းများကို ချန်လှပ်ခြင်း။
အထက်ဖော်ပြပါ အပိုဒ် သို့မဟုတ် ဝေါဟာရ တစ်ခုခုက တရားမ၀င်၊ ပျက်ပြယ်မည် သို့မဟုတ် ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိသော မည်သည့်ပြည်နယ် သို့မဟုတ် နယ်မြေတွင်မဆို အဆိုပါအပိုဒ်ကို ထိုပြည်နယ် သို့မဟုတ် နယ်မြေတွင် ကျင့်သုံးခြင်းမပြုဘဲ ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများတွင် မည်သည့်အခါမျှ မပါဝင်ဟု မှတ်ယူရမည်။ ထိုပြည်နယ် သို့မဟုတ် နယ်မြေ။အခြားပြည်နယ် သို့မဟုတ် နယ်မြေတစ်ခုခုတွင် တရားဝင်နှင့် ကျင့်သုံးနိုင်လျှင် ယင်းအပိုဒ်သည် အပြည့်အဝ ကျင့်သုံးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အခြားပြည်နယ်နှင့် နယ်မြေများတွင် ဤသဘောတူညီချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ဤအပိုဒ်နှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု မှတ်ယူထားသော မည်သည့်ဝေါဟာရကိုမဆို ချန်လှပ်ထားခြင်းသည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ အခြားအပိုဒ်များ၏ အပြည့်အဝ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် တည်ဆောက်မှုကို ထိခိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုရ။

တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်
ဤသဘောတူညီချက်နှင့် ဤဝဘ်ဆိုဒ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေများနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။သင်နှင့် Youha.com အကြား အငြင်းပွားမှုတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာပါက၊ သင်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၊ Ningbo တရားရုံးများ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။